dilluns, 29 de maig de 2017

S' ACABA EL CURS I EN PREPAREM UN ALTRE

A la barra dreta trobareu els deures d'estiu que vam preparar el professorat de l'institut i les escoles en els diferents seminaris de coordinació i que haurien de fer els alumnes de 6è i lliurar-los al setembre al professorat de 1r d'ESO que imparteix la matèria. dilluns, 16 de juny de 2014

Benvinguda al Bloc de Coordinació entre les Escoles Adscrites i l'Institut Seròs

Fa quatre anys vam encetar un camí de treball conjunt entre les escoles adscrites i l'Institut Seròs per tal de coordinar plegats una prova de nivell per a passar a final de curs als alumnes de 6è i per tornar-la a passar als mateixos alumnes quan arribessin a l'nstitut. La finalitat d'aquesta prova era establir uns continguts mínims exigibles als alumnes que acaben 6è de cadascuna de les matèries cosa que garantiria la bona continuïtat de cada matèria a l'institut. Aquestes proves tenen un pes a la nota de cada matèria del 1r trimestre.

D'altra banda, també vàrem posar-nos d'acord en els deures d'estiu que han de fer els alumnes que acaben sisè, uns  obligatòriament, d'altres optativa. La informació dels deures d'estiu així com els materials, si escau, els facilita la mestra o mestre a cada alumne a final de curs. Amb tot, hem creat aquest bloc per deixar-hi els materials, que es van elaborar, accessibles per a qualsevol família que prefereixi descarregar-se'ls directament.